Pravidelný pořad bohoslužeb

Změny

Mimořádné změny naleznete na úvodní stránce nebo v kalendáři.

Rozpis bohoslužeb v chrámu Páně sv. Maří Magdaleny v Kuřimi
Pondělí 8:00 mše svatá
Čtvrtek 17:30 adorace, 18:00 mše svatá
Pátek 16:45 mše svatá
1. pátek v měsíci 18:15 mše svatá
1. pátek v měsíci 19:00 modlitební večer s Komunitou Emmanuel
Sobota 8:00 mše svatá 1. sobotu v měsíci
Neděle 8:00 mše svatá
9:30 mše svatá s katechezí pro děti (během školního roku)
Rozpis bohoslužeb v chrámu Páně sv. Markéty v Moravských Knínicích
Pátek 18:00 mše svatá
první pátek v měsíci 17:00 mše svatá
Neděle 11:00 mše svatá
Rozpis bohoslužeb v Jinačovicích
Dle domluvy
Pozvání do farní kavárny

Čekající na autobus a nejen ty zveme po ranní mši sv. na teplý čaj do farní klubovny, abyste nemuseli stát na zastávce.
Půl hodiny před každou mší svatou je možnost přistoupit ke svátosti smíření.
Pravidelně v druhou neděli v měsíci bude udělována svátost křtu v 9:00 (mezi bohoslužbami).

Intence

Nebo-li úmysly na konkrétní mši svatou si můžete nechávat psát po každé mši svaté. Intence mohou být např. poděkování za výročí manželství nebo smrti blízké i cizí osoby, prosba o zdraví a pomoc a o Boží požehnání, dále prosba o Boží pomoc v těžkých situacích a pomoc s prosbou o Ducha sv. Stále mějme na mysli, že je za co děkovat, ale i prosit. A mše svatá je nejlepší způsob, při které můžeme vložit svůj dar nebo prosbu na oltář. V den pohřbu mše svatá s intencí zůstane.