Farní tábor - Informace

Pár slov úvodem

Farní tábory vznikly v roce 2019 z iniciativy společenství mladých. Tehdy jsme v této činnosti viděli tři pro nás významné důvody, které nás motivovaly tuto akci uspořádat.

  1. Služba farnosti, kterou doteď vnímáme jako smysluplnou a zároveň naplňující.
  2. Příležitost se něco nového naučit - od sebe navzájem, ale také skrze táborový program a jeho přípravu jako takovou.
  3. Vnímáme jako strávený společně v kolektivu lidí, kteří si rozumí a mají možnost spolu něco vytvářet.

Co je farní tábor? Těžké odpovědět, protože pro každého může znamenat něco jiného. Proto jsme se na tuto otázku zeptali účastníků tábora:

Farní tábor je společenství tvořené vedoucími, praktikanty a dětmi, do kterého každý přináší něco jedinečného. Na to se snažím jako vedoucí tábora dávat důraz. / Jakub

Tábor je pro mě příležitost strávit volný čas s dětmi a vrstevníky ve farnosti něčím smysluplným. / Terka

Pro mě je tábor inspirující, možností předávání svých schopností a vědomostí, v neposlední řadě bytí spolu, a to s Bohem i kolektivem. / Štěpánka

I když zabere plánování tábora spoustu času, vždycky to bývá nezapomenutelný čas plný zážitků se skvělými lidmi. / Ondra

Pro mě je to jeden týden, na který pak vzpomínám celý rok. / Dori

Pro koho je tábor určen?

Vítáni jsou všechny děti a všichni mladí, kteří by s námi chtěli strávit týden o letních prázdninách. Děti do 15 let jsou na táboře považovaní za účastníky tábora. Je pro ně připravován program, kterého se účastní. Mladí mezi 15 a 18 lety mohou jet na tábor v pozici praktikanta, jehož hlavním úkolem je sbírat zkušenosti s vedením tábora.

Zároveň jsou na táboře některé programy určené přímo jim, takže si jej částečně užijí i jako účastníci. Vedoucími jsou všichni dospělí, kteří společně organizují pro děti a praktikanty tábor. Farní tábor je tedy otevřen každému, kdo má zájem s námi strávit jeden víkend a týden o letních prázdninách. Není třeba se bát, že by nově příchozí nikoho neznal. Před létem organizujeme táborové setkání všech účastníků, kde se seznámíme.

Co se na táboře odehrává?

Tábor se skládá převážně z her, rozvojových programů a programů s duchovní tématikou jako jsou například společné modlitby nebo mše. Samozřejmě také nechybí táboráky a minimálně jeden větší výlet po okolí.