Výstava betlémů

Během doby adventní a vánoční proběhne v kuřimském kostele výstava bétlémů. Vystavované betlémy jsou zapůjčené z několika zdrojů. Hlavní majitelkou je paní Jarmila Svobodová ze Sivic, která každý rok u nás vystavuje část svojí obrovské sbírky. Dalším vystavujícím je pan Mgr. Bohumil Dušek z Prahy a paní Anežka Drápalová z Viničních Šumic. Dále zde budou ke zhlédnutí betlémy od dětí ze základních a mateřských škol z Kuřimi a okolních obcí. Mezi mateřskými školami bude soutěž o NEJ betlém a vítězové na konci výstavy dostanou sladkou odměnu. Ke zhlédnutí budou také betlémy od občanů Kuřimi a okolních obcí .

Pár slov o hlavních vystavujících

Jarmila Svobodová ze Sivic

je již od malička sběratelkou betlémů a nyní jich má doma několik stovek. V dětství byl u nás doma betlém důležitější než stromeček, s tatínkem jsme ho rádi stavěli. Ve dvanácti letech jsem si vystříhala svůj první, Alšův, pak další.... říká paní Svobodová. Zhruba od 500 kusů je přestala počítat. Betlémy si průběžně vyráběla, vystřihovala, dostávala jako dar od lidí nebo si je vozila z dovolených. Postupně betlémy vystřihovala i se svými dětmi a nyní už i s vnoučaty.

Bohumil Dušek z Prahy

Betlémům se věnuje od 80. let min. stol. Nejprve to byly tradiční vyřezávané jesličkové archy nebo skříňkové betlémy, a poté se soustředil převážně na konstruování betlémů mechanických. Stal se tak jedním z mála pokračovatelů výrobců pohyblivých betlémů v Čechách. Zabývá se také opravami poničených betlémů a rekonstrukcí starých mechanických betlémů. Vedle toho také betlémy sbírá, betlémy z jeho sbírky každoročně putují na vánoční výstavy u nás i v zahraničí (Německo, Rakousko, Ukrajina). Vystavoval např. ve Valdštejnském paláci v Praze, v Letohrádku Mitrovských v Brně, na zámcích nebo muzeích ve Slavkově, Jeseníku, Jimlíně, Poděbradech, Kačině, Šluknově, Rychnově nad Kněžnou, Ostrově nad Ohří a dalších více než padesáti místech, často i opakovaně. Letos má jednu výstavu samostatnou a na dalších pěti se podílí.
Od roku 2010 organizoval výtvarnou soutěž pro děti a mládež s betlémskou tematikou, nyní je garantem celostátní betlemářské akce Velká výstava betlémů. Mgr. Dušek je jedním ze zakládajících členů zájmové organizace Spolek českých betlemářů, je dlouholetým šéfredaktorem časopisu Betlemář. Za svoji činnost při udržování betlemářské tradice obdržel několik ocenění.

Anežka Drápalová z Viničních Šumic

Dlouholetá sběratelka betlémů, které si i sama vyrábí. Doma jich má asi 200 a ráda je zapůjčuje na různé výstavy. S kamarádkama pořádají jednou za 2 roky výstavu .

Kde výstavu najdete

Skoro v celém kostele. V zadní části kostela pod kůrem, v přední části zvané presbytář z obou stran oltáře. Ve venkovním prostranství u věže a hlavně v oratořích kostela. Obě oratoře se nachází v 1. patře kostela a každá má samostatný vchod zvenku. Do jedné se jde vstupem do věže a do druhé se vchází přes boční vchod. Vše je graficky znázorněno na poutačích u vstupů do kostela.

Letošní rok nás čeká viditelná novinka, kterou od Štedrého dne můžete vidět vně kostela. Svítící anděl ohlašující narození Ježíška.

Orientační plánek - rozmístění výstavy

Otevírací doba výstavy
Datum Rozmezí
Neděle 17.12. 10:30 - 11:30 hod
Neděle 24.12. * 13:00 - 15:00 hod
Úterý 26.12.
10:30 - 11:30 hod
Pondělí 1.1.
14:30 - 16:30 hod
Neděle 7.1.
10:30 - 11:30 hod

* Na výstavu navazuje v kostele v 15 hodin vánoční příběh o narození Ježíška za hudebního doprovodu kuřimské scholy s koledami.

Navštivte tuto výstavu a zpestřete si tak dobu adventní - dobu očekávání. Příjemně se tak naladíte na nadcházející Vánoce.

Fotografie z výstavy betlémů 2023

Návštěvy betlémů z MŠ a ZŠ 2023

Fotografie z výstavy betlémů 2022

Fotografie z výstavy bétlémů 2021

Fotografie z výstavy bétlémů 2020

Křesťanské Vánoce

Velká výstava betlémů 2023

Propozice k celonárodní akci pro děti a mládež.

Propozice 2023

Z historie betlémů...

Betlém nebo též jesličky je plastické zobrazení scény narození Ježíše Krista. Pro vznik tradice jesliček – betlému – měla význam událost, která se stala v roce 1223. Tehdy pozval italský šlechtic Giovanni di Velita Františka z Assisi, aby strávil Vánoce na jeho panství. Budoucí světec si prý přál vidět, jak právě narozený Ježíšek leží v chlévě na seně v jesličkách, a rozhodl se, že tento výjev zobrazí. Vybral si pro ni jeskyni na vrcholu kopce u vesničky Greccio. Sem pozval v noci 24. prosince vesničany z širého okolí.

Podle tradice byla tato událost nejen prvním „betlémem“, ale byla tu prý poprvé sloužena i půlnoční mše.

V letošním roce si připomeneme výročí 800 let od této události.