Aktuality

Zrušit
Mariánské poutě
Září

Přijměte pozvání na tyto poutě:

- Cyklopouť z Kuřimi na Vranov v neděli 6.9 ve 12:30.

- Zlatá sobota v Žarošicích 12.9 odpoledne.

- Tradiční pěší pouť Moravské Knínice - Kuřim - Vranov 20.9 v 7:30.

Více v plakátech níže.

Varhanní koncert
13.9.2020 17:00

V neděli 13.9 v 17:00 v kostele sv. Markéty v Moravských Knínicích se uskuteční dobročinný koncert varhanice Hany Bartošové a flétnistky Hany Hány, výtěžek bude na opravy místního kostela. Více v přílohách níže.

Poutě na Vranov
Květen, červenec a srpen

Vranovská farnost by ráda v rámci 780. výročí poutního místa Vranov u Brna umožnila lidem vžít se do mentality poutníků, kteří po staletí putovávali s vděčností za dobro, kterého se jim dostávalo, a také s touhou svěřit se svými starostmi někomu, kdo osobně zakusil, že u Boha není nic nemožné.

Proto z poutního místa odcházeli povzbuzeni a vnitřně obohaceni. Povzbuzení potřebujeme stále. Kéž tato aktivita přinese každému mnoho dobrého. Více se dozvíte z celého dopisu Pavla Kříže (v příloze) nebo v odkazu níže.

Farní tábor
15.8.2020 - 22.8.2020

Fotogalerie je ke zhlédnutí zde.

Společenství mladých tento rok opět organizuje letní farní tábor od 15.8.2020 do 22.8.2020. V odkazu níže naleznete kontakt na vedoucí a další podrobnosti.

Hodové veselice
24.7 - 26.7

Přijměte pozvání na Babské hody Kuřimi a Mladé hody a den obce v Jinačovicích ve dnech 24.7 - 26.7. Více se dozvíte v plakátech níže.

Koncert mladých muzikantů
26.7 18:00

Srdečně zveme na koncert, který proběhne v neděli 26.7 v 18:00 v kostele sv. Maří Magdaleny v Kuřimi. Zazní skladby např. od Telemana, Vranického, Bacha a mnohé další. Ze známých tváří uslyšíte Tomáše Novotného či Dorotku a Štěpánku Kytnerovy. Těšíme se na vás!

Svatomarketské hody
17.7 - 19.7

Zveme všechny farníky do Moravských Knínic na oslavu patronky místního kostela sv. Markéty ve dnech 17.7 - 19.7. Více se dozvíte v příloze nebo na facebooku v odkazu níže.

Farní den
21.6.2020

Fotogalerie je k nahlédnutí zde.

Letošní farní den se uskuteční v neděli 21. června od 15 hodin v areálu za farou. Letos půjde spíš o přátelské setkání a posezení s následným opíkáním špekáčků. Více informací zjistíte z ohlášek. Kdyby chtěl kdokoli s něčím pomoci, kontaktujte Milana Císaře na tel. +420 777 869 902.

List Svatého otce
květen

Prohlédněte si list Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020.

Koncert violoncellistů brněnské filharmonie
24.5.2020 17:00

V neděli 24.5 v 17:00 se v kuřimském kostele uskuteční koncert violoncellistů brněnské filharmonie. Zahrají skladby P. Antonia Vivaldiho, Alexandra Grafa, Gustava Mahlera a Gioacchina Rossiniho. Koncert se koná s podporou města Kuřim.

Plánované opravy v roce 2020

Podrobné informace naleznete na podstránce Finanční podpora.

V Moravských Knínicích na kostele sv. Markéty proběhnou opravy krovu a střechy nad chrámovou lodí a fixace vrcholu věže. Na kuřimské faře se dokončuje oprava ohradní zdi, proběhně oprava kanalizace, zavedení plynu a další navazující práce. V přístavbě se připravuje sociální zázemí. V kuřimském kostele se předpokládá běžná údržba, na kapli pod kostelem obnova nátěrů okenních rámů a ošetření omítky soklu.

Budeme vděční za jakoukoliv podporu. Dárcům bude na požádání vystaven doklad kvůli daňovému přiznání. Účet farnosti č. 247704317/0300, variabilní symbol: 4444 – pro dary na opravy knínického kostela 5555 – pro dary na opravy kuřimské fary. Veškeré informace v přiloženém dokumentu.

Odkazy na bohoslužby na internetu
Každá neděle

Využijte nabídky přenosu bohoslužeb, zvláště nedělních, na těchto odkazech: Mše onlineTV Noe - RozpisTV Noe - nedělní mše v 10:30hod. a 18:00 hodRadio Proglas - Nedělní mše v 9:00hod. a 19:30hod.

Další odkazy na církevní stránky naleznete v odkazu níže.

Mons. Dušan Hladík

Prohlédněte si přání k velikonocům od kuřimského rodáka Mons. Dušana Hladíka.

Živý přenos mše svaté
3.5.2020 11:00

Sledovat jej můžete z knínického kostela 3.5 v 11:00 zde. Opět amatérský dělaný, nicméně s lepší kamerou a dopředu vyzkoušený. Snad obraz i zvuk bude tentokrát v pořádku.

Farní poutě
duben - květen

Do Polska na mariánská poutní místa Čenstochová, Starý Licheň a Křešovice se uskuteční ve dnech 30. dubna až 3. května 2020. Přihlášky jsou na stolečku pod kůrem. Cena 2800 Kč zahrnuje cestu autobusem, noclehy, stravu a vstupné. Poutí chceme společně vstoupit do májového měsíce pod ochranou Panny Marie.

Živý přenos mše svaté
26.4 11:00

Povedlo se domluvit další přenos nedělní mše svaté z kuřimského kostela 26.4 opět pod záštitou kuřimského magazínu. Tentokrát bude začínat v 11:00. Sledovat jej můžete zde. Pan Novák se omlouvá za problémy se zvukem, které předminule nastaly. Tentokrát snad bude vše v pořádku.

Pandemie koronaviru COVID-19
12.3.2020 14:00

Do odvolání se ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

Ježíše Krista je možné v těchto případech přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě.

Živý přenos mše svaté
19.4.2020 9:30

V neděli 19.4 v 9:30 proběhne opět živý přenos nedělní mše svaté z kuřimského kostela, nyní již nebude pod záštitou Kuřimského magazínu. Shlédnout jej můžete zde.

Nový Petrklíč 1/2020
6.4.2020

Vyšlo nové vydání velikonočního Petrklíče. Prohlédnout či stáhnout si jej můžete zde. Starší čísla naleznete v odkazu níže.

Velikonoce 2020
Květná neděle - neděle Zmrtvýchvstání

12. dubna můžete živě sledovat mši svatou z kuřimského kostela v 9:30 prostřednictvím Youtube kanálu Kuřimského magazínu.

Kuřimská kabelová televize Kotva připravila pořad s poselstvím k letošním velikonočním svátkům, natáčený v kuřimském kostele.

Velikonoční zpověď – „zpověď touhy“

V nouzovém stavu je mimořádná možnost získat odpuštění hříchů, a to i smrtelných, dokonalou lítostí vycházející z lásky k Bohu milovanému nade všechno, vyjádřenou upřímnou žádostí o odpuštění (takovou, jakou je kajícník v této chvíli schopen projevit) a doprovázenou pevným předsevzetím jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné.

Katolický týdeník
29.3.2020

Vzhledem k nouzovému stavu a stížené distribuci v různých místech ČR a zahraničí je dočasně k dispozici Katolický týdeník zdarma. Můžete si jej stáhnout v pdf zde.

Iniciativy papeže Františka v souvislosti s pandemií
22.3.2020

Všechny vyzývám, aby se - několikrát denně - ale všichni společně ve středu, 25. března, v poledne, pomodlili všichni zároveň Otče náš. V den, kdy si mnozí křesťané připomínají, že bylo Panně Marii zvěstováno Vtělení Slova, kéž Pán vyslyší jednomyslnou modlitbu všech svých učedníků, kteří se připravují na oslavu vítězství Zmrtvýchvstalého Krista.

S tímtéž úmyslem budu v pátek 27. března v 18 hodin předsedat modlitebnímu zastavení na nádvoří před bazilikou sv. Petra s prázdným náměstím. Všechny už nyní zvu k duchovní účasti pomocí komunikačních prostředků. Budeme naslouchat Božímu Slovu, vzneseme svoji úpěnlivou prosbu a budeme adorovat Nejsvětější svátost, kterou na závěr udělím požehnání Urbi et Orbi, spojené s příležitostí obdržet plnomocné odpustky.

Toto bude také mimořádně vysílat TV Noe.

Postní duchovní obnova
21.3.2020 13.00

Srdečně vás zveme 21.3 ve 13:00 v kostele sv. Maří Magdaleny v Kuřimi na duchovní obnovu na téma Zpytování svědomí. Hostem bude Michael Macek.

Kurz Alfa v Tišnově
1/2020 - 2/2020
V lednu a únoru 2020 v našem děkanství probíhá evangelizační kurz Alfa. Setkání jsou ve čtvrtky večer v Tišnově.
Postní zpovídání

Proběhne ve středu 27.2, v sobotu 29.2, v neděli 1.3 vždy v 7:30 před mší svatou a v pátek 28.2 v 18:30 po mši svatéVyužijte této příležitosti ke svátosti smíření.

Valentinská pouť
14. 2. 2020 17:00

Proběhne v pátek 14. 2. od 17.00 v kostele sv. Michala na Dominikánském náměstí v Brně.

On je živý
7.2 - 9.2.2020 Trenčín

Zveme mladé na setkání On je živý, které proběhne od pátku 7. února do neděle 9. února v Trenčíně na Slovensku.

Areál Orla Kuřim - využívání pro farníky
Pátek a neděle

Zveme všechny farníky v pátek odpoledne a v neděli dopoledne na ping-pong a další sportovní aktivity na orelském hřišti.

Třikrálová sbírka
1.1.2020 - 14.1.2020
Jubilejní 20. ročník tříkrálové sbírky. Sháníme dobrovolníky (starší 15 let), kteří by vedli koledující skupinky. Podrobnější informace naleznete níže a u Aničky Drahovské.
Tříkrálový průvod
6.1.2020

6. ledna odpoledne proběhne v Tišnově tříkrálový průvod.

Rybova mše vánoční
29.12.2019

Záznam společného koncertu kuřimského, čebínského a drásovského chrámového sboru - J.J. Ryba - Česká mše vánoční z drásovského kostela Povýšení sv. kříže.

Zpívání ZŠ DiviZna
26.12.2019 16:30
Přijměte pozvání k vánočnímu zpívání 26.12.2019 v 16:30 v kostele sv. Maří Magdaleny.