Aktuality

Zrušit
Týden modliteb za jednotu křesťanů
18 - 25.1.2023

Koná se ve dnech 18. - 25. ledna 2023 (středa - středa). Jeho mottem je tentokrát citát z proroka Izajáše „Učte se činit dobro, hledejte právo" (Iz 1,17).

Tříkrálový koncert
11.1.2023 18:00

Ve středu 11. ledna v 18 hod bude ve farním kostele tříkrálový koncert kuřimské Základní umělecké školy.

Výstava betlémů
Prosinec 2022

Srdečně zveme na výstavu betlémů v oratořích kuřimského kostela od neděle 18. prosince. Podrobnosti naleznete na této podstránce a v odkazu níže.

Zvukový záznam - Boží hod
25.12.2022

Zvukový záznam mše svaté na Boží hod 25.12 v podání chrámového sboru naleznete na odkazu níže.

Nový Petrklíč
17.12.2022

Právě vyšlo nové vydání farního časopisu Petrklíč. Za 20 Kč jsou k dispozici výtisky v kuřimském kostele pod kůrem. Přečíst/stáhnout si můžete na odkazu níže.

Zpívání ZŠ DiviZna
26.12.2022 16:00

Přijměte pozvání na vánoční zpívání základní školy DiviZna, které proběhne 26.12 od 16:00 v kostele sv. Maří Magdaleny v Kuřimi.

Štědrý den
24.12.2022

Program v kuřimském kostele na Štědrý den naleznete v příloze níže.

P. Zbigniew Czendlik
7.11 16:00

Na mši svaté ve středu 7.11 v 16 hod bude hostovat P. Zbigniew Czendlik, děkan v Lanškrouně.

Adventní duchovní obnova
3.12.2022 9:00

Srdečně zveme na Adventní duchovní obnovu, která se koná v sobotu 3.12 v dopoledních hodinách. Více v plakátu níže.

Rozsvícení vánočního stromu
27.11.2022 odpoledne

27.11 v odpoledních hodinách se uskuteční rozsvícení vánočního stromu v Kuřimi a České. Více v přílohách níže.

Farní silvestr
26.11.2022 15:00 - 19:00

Přijměte pozvání na farní silvestr, který začíná 26.11 mší svatou v 15:00. Více v příloze níže.

Červená středa
23.11.2022 17:00-20:00

Připomeňme si všechny, kteří jsou pronásledovaní pro víru v rámci Červené středy, která se koná 23.11 od 17 hodin. Více v příloze níže.

Charitativní jarmark
20.11 13:30-16:30

Srdečně zveme na tradiční 22. charitativní jarmark (letos pro Ukrajinu), který se koná 20.11 od 13:30 v sokolovně v České.

Týden modliteb za mládež
13-20.11.2022

Jedná se o týden 13-20.11. Smyslem je spojit se ve vzájemné modlitbě s mladými lidmi za mladé lidi. Více v příloze a na odkaze níže.

Charitativní běh
19.11.2022 10:00
Přijďte si zaběhat a přispět na dobrou věc. 19.11 od 10 hodin začíná prezencí 6. charitativní běh pro Ukrajinu u vodojemu na pasekách v Lelekovicích. Více v příloze.
Konference o evangelizaci
11. - 12.11.2022

11 a 12. listopadu se uskuteční V. konference o evangelizaci. Informace a přihlašování naleznete v příloze a na webových stránkách na odkazu níže.

Misijní neděle
23.10.2022

23.10 proběhne 200. výročí Světového dne misií. Hlavním smyslem je zdůraznění důležitosti šíření víry a Kristova učení. Pro tento účel je možnost přispět finančně. Více v příloze níže.

Nový Petrklíč
9.10.2022

Právě vyšlo nové vydání farního časopisu Petrklíč (3/2022). Stáhnout/prohlédnout si jej můžete na odkazu níže.

Adorační den farnosti
12.10.2022 9:00 - 17.30

Ve středu 12. října od 9 hod do 17.30 bude v kuřimském kostele probíhat adorace. Rozpis adoračních stráží je po půl hodinách, prosíme, zapište si svůj čas adorace do sdílené tabulky nebo do archu pod kůrem. Adorace bude zakončena modlitbou sv. růžence a v 18 hod mší sv. se zpěvem chrámového sboru.

Ať svoboda zní
2.10.2022 18:00

Srdečně zveme na koncert duchovní hudby "Ať svoboda zní", který se koná 2.10 v 18:00 v kostele sv. Maří Magdalény v Kuřimi. Více v plakátu níže.

Hody Česká
30.9-1.10.2022

V sobotu 1. října proběhnou hody v České. Žehnání obci a hodovníkům bude po příchodu krojovaného průvodu ke kapli P. Marie Růžencové přibližně kolem 15 hod. Více v přílože níže.

Vranovské poutě
Září 2022

V příloze níže naleznete veškeré poutě k Panně Marii, které proběhnou letos v září.

Výstava velkoformátových fotografií
14. - 25.9.2022

Od 14.9 do 25.9 probíhá v kostele sv. Máří Magdalény výstava fotografií Člověk a Víra. Více v příloze níže.

Pěší pouť na Vranov
25.9 7:00

V neděli 25.9 proběhne tradiční pěší pouť na Vranov. Vychází se z M. Knínic v 7:00 a z Kuřimi v 7:20. Více v příloze níže.

Den národnostních menšin
18.9.2022 14:00

Přijměte pozvání na Den národnostních menšin v neděli 18. září od 14:00. Podrobné informace v příloze níže.

Cyklopouť na Vranov
11.9.2022 12:30

V neděli 11. září ve 12:30 v kuřimském parku na ulici Havlíčkova začíná cyklopouť na Vranov. Mše svatá zde začíná v 15:00. Více informací v příloze. 

Pomoc Ukrajině

Přispět lze převodem na účet 55660022/0800, variabilní symbol 104. Případně můžete poskytnout ubytování pro lidi, kteří utíkají před válkou. Podrobněji v přílože níže.

Medový den
4.9.2022 10:00

Srdečně zveme na Medový den, který proběhne 4.9 od 10:00 v areálu ZŠ Komenského. Tradiční celodenní akce plná zábavy, pestrého programu a medu.

Diecézní pouť rodin
27.8.2022 9:30

Pouť proběhne v sobotu 27.8 Předklášteří u Tišnova. V rámci bohatého programu je také nabídka zpovědní služby dopoledne od 9.30 do 11 hod během růžence a mše sv. a odpoledne při adoraci od 13 do 14 hod.

Pouť sedmiradostnou cestou
28.8.2022 7:00

V neděli 28. srpna7 hod se vychází z České od kaple Panny Marie Růžencové na pěší pouť po sedmiradostné cestě na Vranov. Mše sv. na Vranově je v 11 hod.

Farní tábor 2022
13.8-20.8.2022

Další ročník farního tábora se uskuteční od 13.8 do 20.8.2022. Předtáborová víkendovka se koná 17.-19.6. Podrobné informace naleznete na odkazu níže.

Hody
Červenec 2022

Přijměte pozvání na hody v obcích naší farnosti:

- Markétské hody 15-17.7 v Moravských Knínicích
- Babské hody 23.7 v Kuřimi
- Mladé hody a den obce 22-24.7 v Jinačovicích

Více informací v plakátech níže.

Cyrilometodějská pouť
5.7.2022 14:00

Přijměte pozvání na pouť ke sv. Klimentu u Lipůvky, která se koná 5.7 od 14:00 od kříže nad Lipůvkou (směr Nuzířov). Více se dozvíte v příloze níže.

Good Work
9.7.2022 17:00

Srdečně zveme na koncert Good Work, který se koná 9.7 od 17:00 v kuřimském kostele. Výtěžek bude věnován na opravy fary. Více informací na odkazu níže.

Nový Petrklíč
19.6.2022

Právě vyšlo nové vydání časopisu Petrklíč (2/2022). Přečíst/stáhnout si jej můžete na odkazu níže.

Varhanní koncert
26.6.2022 17:00

Příští neděli (26. 6.) bude v Moravských Knínicích v 17 hod varhanní koncert paní Hany Bartošové. Výtěžek bude věnován na opravy knínického kostela. Srdečně zveme.

Děkanátní setkání mládeže
18.6 13:00

V sobotu 18. 6. proběhne od 13 hod v Tišnově děkanátní setkání mládeže. Mladé zveme na program a prosíme také o podporu modlitbou.

Noc kostelů
10.6.2022
Akce proběhne 10.6 od 19:00. Minulý rok vznikla k příležitosti této akce virtuální prohlídka, kterou si můžete zobrazit. Podrobnější informace naleznete v příloze a na odkazu níže.
Jarní koncert
5.6.2022

Srdečně zveme na, již tradiční, jarní koncert v neděli 5.6 v 17:00 v kostele sv. Maří Magdaleny v Kuřimi. Vystoupí Solitutticelli Brno Cello Sextet. Zahrají chrámovou a romantickou hudbu pro šest violoncell.

Farní den
4.6.2022
Zveme na farní den, který letos proběhne 4.6 (sobota) od 14:00 v areálu fary. Celý program a podrobné informace naleznete v příloze níže.
Den rodin
15.5

Oslava Dne rodin proběhne 15.5 v areálu zámku Kuřim. Více v plakátu níže.

Katecheze ke Svatému týdnu

Na odkazu níže si můžete prohlédnout loňské katecheze k Velikonocím pro děti.

Petrklíč
8.4.2022

Právě vyšlo nové vydání časopisu Petrklíč. V tištěné podobě je k dispozici pod kůrem v kuřimském kostele. Přečíst/stáhnout si jej můžete na odkazu níže.

Křížová cesta za mír
Postní doba

Trasa je stejná jako loni, vede lesní stezkou z Mezihoří na Strážnou (viz. mapka níže). Letos se přimlouváme s velkou naléhavostí za mír na celém světě. Text je přizpůsoben především rodinám s dětmi. Obrázky pochází od dětí z náboženství v letech 2001/2002. Děkujeme všem, kteří se k modlitbě za mír připojí.

Postní katecheze
Postní doba
Na odkazu níže jsou k prohlédnutí postní katecheze pro děti z minulého roku.
Diecézní setkání mládeže
9.4.2022

Setkání s biskupem Vojtěchem se uskuteční v Brně 9.4 v katedrále Sv. Petra a Pavla.

Křížová cesta přírodou s dětmi
9.4.2022 10:00

Sejdeme se v sobotu 9.4 v 10 hod u vodní kaple sv. Jana Nepomuckého. Trasa je vhodná i pro rodiče s malými dětmi v kočárku. Po skončení cesty si na faře můžeme opéct špekáčky a ještě společně strávit pěkné chvíle. Špekáčky a pečivo si prosím vezměte vlastní. Nezapomeňte na pitný režim. Vezměte si s sebou prosím i něco na psaní (tužka, propiska). Budeme moc rádi, když se k rodinám připojíte i vy všichni.

Duchovní obnova
2.4.2022

V sobotu 2.4 proběhne postní duchovní obnova s P. Janem Pacnerem. Více naleznete v plakátu níže.

Večery pro dva
Únor, březen

Otevřená setkání pro páry zaměřená na podporu a rozvoj vztahu. Více informací v příloze a na odkaze níže.

Dopisy biskupa Vojtěcha
25.3.2022

Dopisy Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a Pomoc uprchlíkům biskupa Vojtěcha naleznete v přílohách níže.