Finanční podpora

Starší projekty

Financování starších projektů naleznete na samostatné podstránce.

Proč je finační podpora důležitá

Je prostředkem k zajištění chodu farnosti, jejího života a realizace projektů potřebných k jejímu dalšímu rozvoji. Kromě tradiční podoby formou darů církvi v hotovosti a kostelních sbírek je možné podporu zaslat i bezhotovostně.

Na požádání (a po zaslání potřebných údajů) vystavíme potvrzení o daru církvi pro účely odpočtu daně.

Projekty, které můžete v tomto roce podpořit

Budova fary v Kuřimi

Přispět můžete na účet farnosti č. 247704317/0300, variabilní symbol 5555.

V roce 2023 se zamýšlí pokračovat v opravě dláždění na farním dvoře (severovýchodní část nádvoří), zastřešení, opravě podlahy v klubovně a předsíni fary, opravě krovu.

 • Rozpočet pro rok 2023: 871 567 Kč
 • Získané dotace (k 30. 11. 2023): 500 000 Kč
 • Dary na opravu (k 30. 11. 2023): 223 175 Kč
 • Zaplacené práce: 135 578,56Kč (zemní práce a dláždění)
Kostel sv. Markéty v Moravských Knínicích

Přispět můžete na účet farnosti č. 247704317/0300, variabilní symbol 4444.

V roce 2023 se plánují opravit omítky severní fasády, římsy, opěráky, fixovat trhliny
ve věži a opravit v ní omítky.

 • Rozpočet pro rok 2023: 833 390 Kč
 • Získané dotace (k 30. 11. 2023): 578 000 Kč
 • Dary na opravu (k 30. 11. 2023): 122 040 Kč
 • Zaplacené práce: 287 934,11 Kč (severní fasáda, opěráky)
Kostel sv. Maří Magdaleny v Kuřimi

Přispět můžete na účet farnosti č. 247704317/0300, variabilní symbol 3333.

V roce 2023 se zamýšlí provádět běžnou provozní údržbu kostela a dokončit projektovou přípravu pro potřebné opravy.

 • Rozpočet (odhad nákladů): 120 000 Kč
 • Získané dotace (k 30. 11. 2023): 0 Kč
 • Dary na opravu (k 30. 11. 2023): 47 568 Kč
 • Zaplacené práce: 92 032 Kč (čištění okapů, topné panely)
Pravidelné dary kuřimské farnosti

Přispět můžete na účet farnosti č. 247704317/0300, variabilní symbol 1111.

Ti, kteří chtějí farnosti pravidelně poskytovat finanční podporu (např. s periodou měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční), mohou ji věnovat na některý z výše uvedených projektů (v tom případě uvedou příslušný variabilní symbol daného účelu), nebo ji mohou poskytnout bez specifického určení na aktuální potřeby farnosti (v tom případě uvedou variabilní symbol 1111, nebo údaj „dar církvi“ v textovém poli).

Příspěvek přes QR kód

QR kód pro platbu Majitelům chytrých mobilů s bankovní aplikací umožňuje při naskenování tohoto kódu jednoduchým způsobem poslat bezhotovostně finanční dar naší farnosti. Při načtení kódu je skoro vše přednastavené, jen musíte vyplnit PŘÍJEMCE. Zde můžete napsat třeba farnost, záleží jak tuto platbu chcete mít uloženou ve vašem internetovém bankovnictví. Ostatní položky také lze změnit / doplnit / navýšit , ale pro zjednodušení to není vůbec nutné.

QR kód lze také využít jako alternativní možnost poskytnutí daru farnosti při nedělních sbírkách.

Příspěvek do fondu PULS

Fond Puls Jedná se o příspěvek do fondu pro podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Dárci ze všech farností pravidelně nebo jednorázově přispívají do fondu PULS, založeného brněnským biskupstvím a svým darem se podílejí na zajištění mezd pro kněze a pastorační činnosti v diecézi. Více se dozvíte na oficiálních stránkách.

Výše příspěvku pro každou farnost se stanovuje dle předpisů vydaných Biskupstvím brněnským a je v ní zohledněn počet návštěvníků bohoslužeb a ekonomická bilance farnosti.

Přehled plnění pro naši farnost
Rok Výměr příspěvku správcem fondu Dary donátorů Doplaceno z farních sbírek
2015 52 318 Kč 52 318 Kč
2016 69 160 Kč 69 160 Kč
2017 76 232 Kč 1 500 Kč 74 732 Kč
2018 74 076 Kč 19 390 Kč 54 686 Kč
2019 74 258 Kč 24 525 Kč 49 733 Kč
2020 127 293 Kč 37 680 Kč 89 613 Kč
2021 120 735 Kč 65 958 Kč 68 910 Kč
2022122 853 Kč
122 853 Kč0 Kč
2023125 092 Kč--