Finanční podpora

Starší projekty

Financování starších projektů naleznete na samostatné podstránce.

Proč je finační podpora důležitá

Je prostředkem k zajištění chodu farnosti, jejího života a realizace projektů potřebných k jejímu dalšímu rozvoji. Kromě tradiční podoby formou darů církvi v hotovosti a kostelních sbírek je možné podporu zaslat i bezhotovostně.

Na požádání (a po zaslání potřebných údajů) vystavíme potvrzení o daru církvi pro účely odpočtu daně.

Projekty, které můžete v tomto roce podpořit

Kostel sv. Markéty v Moravských Knínicích

Přispět můžete na účet farnosti č. 247704317/0300, variabilní symbol 4444.

V roce 2021 proběhne 3. etapa oprav: cimbuří a helmice věže, fasáda průčelí.

 • Rozpočet pro 3. etapu: 901 514 Kč
 • Získané dotace (k 1. 9. 2021): 500 000 Kč
 • Dary na opravu (k 1. 9. 2021): 143 772 Kč
 • Realizované práce: lešení kolem věže, vysprávky omítek, nátěry okenic
Budova fary v Kuřimi

Přispět můžete na účet farnosti č. 247704317/0300, variabilní symbol 5555.

V roce 2021 proběhne 3. etapa oprav fary: sokl, dláždění nádvoří, zatravnění ploch aj.

 • Rozpočet pro 3. etapu: 994 860 Kč
 • Získané dotace (k 1. 9. 2021): 350 000 Kč
 • Dary na opravu (k 1. 9. 2021): 127 385 Kč
 • Realizované práce: zahájeny terénní úpravy a dorovnávky omítek k soklu a dlažbě
Kostel sv. Maří Magdaleny v Kuřimi

Přispět můžete na účet farnosti č. 247704317/0300, variabilní symbol 3333.

V roce 2021 se plánuje jen běžná provozní údržba.

 • Rozpočet (odhad nákladů): 50 000 Kč
 • Získané dotace (k 1. 9. 2021): 0 Kč
 • Dary na opravu (k 1. 9. 2021): 16 361 Kč
 • Vyfakturované práce (k 1. 9. 2021): 10 049 Kč
Pravidelné dary kuřimské farnosti

Přispět můžete na účet farnosti č. 247704317/0300, variabilní symbol 1111.

Ti, kteří chtějí farnosti pravidelně poskytovat finanční podporu (např. s periodou měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční), mohou ji věnovat na některý z výše uvedených projektů (v tom případě uvedou příslušný variabilní symbol daného účelu), nebo ji mohou poskytnout bez specifického určení na aktuální potřeby farnosti (v tom případě uvedou variabilní symbol 1111, nebo údaj „dar církvi“ v textovém poli).

Příspěvek do fondu PULS

Fond Puls Jedná se o příspěvek do fondu pro podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Dárci ze všech farností pravidelně nebo jednorázově přispívají do fondu PULS, založeného brněnským biskupstvím a svým darem se podílejí na zajištění mezd pro kněze a pastorační činnosti v diecézi. Více se dozvíte na oficiálních stránkách.

Výše příspěvku pro každou farnost se stanovuje dle předpisů vydaných Biskupstvím brněnským a je v ní zohledněn počet návštěvníků bohoslužeb a ekonomická bilance farnosti.

Přehled plnění pro naši farnost
Rok Výměr příspěvku správcem fondu Dary donátorů Doplaceno z farních sbírek
2015 52 318 Kč 52 318 Kč
2016 69 160 Kč 69 160 Kč
2017 76 232 Kč 1 500 Kč 74 732 Kč
2018 74 076 Kč 19 390 Kč 54 686 Kč
2019 74 258 Kč 24 525 Kč 49 733 Kč
2020 127 293 Kč 37 680 Kč 89 613 Kč
2021 120 735 Kč 33 710 Kč