Finanční podpora

Proč je finační podpora důležitá

Je prostředkem k zajištění chodu farnosti, jejího života a realizace projektů potřebných k jejímu dalšímu rozvoji. Kromě tradiční podoby formou darů církvi v hotovosti a kostelních sbírek je možné podporu zaslat i bezhotovostně.

Na požádání (a po zaslání potřebných údajů) vystavíme potvrzení o daru církvi pro účely odpočtu daně.

Projekty, které můžete v tomto roce podpořit

Kostel sv. Markéty v Moravských Knínicích

Přispět můžete na účet farnosti č. 247704317/0300, variabilní symbol 4444.

 1. V roce 2020 probíhá 2. etapa oprav: střecha nad lodí a fixace věžní helmice.

  • Rozpočet: 1 294 255 Kč
  • Získané dotace (k 1. 11. 2020): 806 000 Kč
  • Dary na opravu (k 1. 11. 2020): 214 391 Kč
  • Realizované práce: přibližně 90 % plánovaného rozsahu (střecha téměř ukončena, probíhá se fixace helmice)
  • Vyfakturované práce (k 1. 11. 2020): 922 302,66 Kč (za opravu střechy)

  Fotografie prací

 2. V roce 2019 proběhla 1. etapa oprav: střecha nad presbytářem a statika obvodových zdí.

  • Rozpočet: 784 680 Kč
  • Získané dotace: 345 000 Kč
  • Dary na opravu: 197 258 Kč
  • Realizované práce: 543 287 Kč (1029 Kč doplaceno z kostelních sbírek)
Budova fary v Kuřimi

Přispět můžete na účet farnosti č. 247704317/0300, variabilní symbol 5555.

 1. V roce 2020 probíhá 2. etapa oprav nádvoří: finální podoba ohradní zdi a dláždění nádvoří.

  • Rozpočet: 1 381 208 Kč
  • Získané dotace (k 1. 11. 2020): 700 000 Kč
  • Dary na opravu (k 1. 11. 2020): 171 612 Kč
  • Realizované práce: přibližně 80 % plánovaného rozsahu
  • Vyfakturované práce (k 1. 11. 2020): 871 714 Kč (statické zajištění, sítě, omítky)

  Fotografie prací

 2. V roce 2020 kromě oprav farního nádvoří probíhá na faře dvorní přístavba WC a přístřešku.

  • Rozpočet: 925 078 Kč
  • Získané dotace: dotace nebyly poskytnuty
  • Dary na výstavbu: přislíbeny od soukromých dárců
  • Náklady na realizované práce (k 1. 11. 2020): 322 428 Kč (obvodové zdivo, betony, střešní konstrukce)

  Fotografie prací

 3. V roce 2019 proběhla 1. etapa oprav nádvoří: statika ohradní zdi a vjezdu.

  • Rozpočet: 1 294 255 Kč
  • Získané dotace: 500 000 Kč
  • Dary na opravu: 36 000 Kč
  • Náklady na realizované práce: 655 446 Kč (119 446 Kč doplaceno z kostelních sbírek)
Kostel sv. Maří Magdaleny v Kuřimi

Přispět můžete na účet farnosti č. 247704317/0300, variabilní symbol 3333.

V roce 2020 se plánuje jen běžná provozní údržba.

 • Rozpočet (odhad nákladů): 25 000 Kč
 • Získané dotace (k 1. 11. 2020): dotace nebyly poskytnuty
 • Dary na opravu (k 1. 11. 2020): 11 900 Kč
 • Vyfakturované práce (k 1. 11. 2020): 11 372 Kč (čištění rýn, drobné vysprávky)
Pravidelné dary kuřimské farnosti

Přispět můžete na účet farnosti č. 247704317/0300, variabilní symbol 1111.

Ti, kteří chtějí farnosti pravidelně poskytovat finanční podporu (např. s periodou měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční), mohou ji věnovat na některý z výše uvedených projektů (v tom případě uvedou příslušný variabilní symbol daného účelu), nebo ji mohou poskytnout bez specifického určení na aktuální potřeby farnosti (v tom případě uvedou variabilní symbol 1111, nebo údaj „dar církvi“ v textovém poli).

Příspěvek do fondu PULS

Jedná se o příspěvek do fondu pro podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Dárci ze všech farností pravidelně nebo jednorázově přispívají do fondu PULS, založeného brněnským biskupstvím a svým darem se podílejí na zajištění mezd pro kněze a pastorační činnosti v diecézi. Více se dozvíte na oficiálních stránkách.