Aktuality

Farní tábor 2021
14.8 - 21.8
Vážení rodiče, chtěli bychom Vás informovat o dalším ročníku farního tábora, který proběhne v srpnu, opět organizovaný společenstvím mladých. Více v odkazu níže.
Tříkrálová sbírka
Leden

Letos se sbírka přesunula do on-line prostoru. Bude však také možnost přispět fyzicky do pokladničky na některém z vybraných míst v Kuřimi. Podrobné informace v dokumentu či v odkazu níže.

Aktuální omezení
leden

Počty účastníků bohoslužeb jsou sanitárními opatřeními výrazně sníženy (v současnosti 10 % kapacity kostela). Bohoslužby v Kuřimi se mohou zúčastnit jen ti, kdo budou mít rezervaci místa v tabulce zveřejněné na internetu (pro Knínice je tabulka na dveřích kostela).

Odkaz na tabulku byl rozeslán mailem celé skupině farníků. Pokud někdo další chce informace ze skupiny dostávat, ať se obrátí na Milana Císaře (milancisar@centrum.cz). Prosím, zapisujte se tak, aby se nás mohlo co nejvíce vystřídat a mohli přijít i ti, kteří se do kostela ještě nedostali. Pro ty, kdo mají zadanou intenci, jsou rezervována 2 místa (pokud by chtěli více míst, musí si je zapsat do tabulky).

Farní kavárna
Neděle po druhé mši

Do odvolání zrušena.

Všechny vás zveme po druhé mši svaté na společné posezení a děti na hraní her do farní klubovny. Vice se dozvíte od Milana Císaře.

Zkoušky chrámového sboru
Pondělí v 19 hod.

Do odvolání se nekonají.

Po krátké přestávce začaly opět pravidelné zkoušky chrámového sboru. A to vždy v Po v 19 hod na faře anebo v kostele. Rádi mezi námi uvítáme nové zpěváky.

Opravy a zvelebování naší fary
Každou třetí neděli v měsíci bude sbírka na tento účel. Děkujeme všem dobrodincům za Vaše dary.

Archiv aktualit