Aktuality

Nový Petrklíč 1/2020
6.4.2020

Právě vyšlo první vydání farního časopisu Petrklíč v tomto roce. Prohlédnout či stáhnout si jej můžete zde. Starší čísla Petrklíče naleznete v odkazu níže.

Více informací

Velikonoce 2020
Květná neděle - neděle Zmrtvýchvstání

Na Květnou neděli se budou světit kočičky, které naleznete na stolku před kostelem (od 9 do 18 hod). V rámci vycházky se můžete stavit a ratolest si vzít.

Kuřimská kabelová televize Kotva bude připravovat krátkou reportáž ze slavení velikonočních svátků.

Velikonoční zpověď – „zpověď touhy“

V nouzovém stavu je mimořádná možnost získat odpuštění hříchů, a to i smrtelných, dokonalou lítostí vycházející z lásky k Bohu milovanému nade všechno, vyjádřenou upřímnou žádostí o odpuštění (takovou, jakou je kajícník v této chvíli schopen projevit) a doprovázenou pevným předsevzetím jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné.

Plánované opravy v roce 2020

V Moravských Knínicích na kostele sv. Markéty proběhnou opravy krovu a střechy nad chrámovou lodí a fixace vrcholu věže. Na kuřimské faře se dokončuje oprava ohradní zdi, proběhně oprava kanalizace, zavedení plynu a další navazující práce. V přístavbě se připravuje sociální zázemí. V kuřimském kostele se předpokládá běžná údržba, na kapli pod kostelem obnova nátěrů okenních rámů a ošetření omítky soklu.

Budeme vděční za jakoukoliv podporu. Dárcům bude na požádání vystaven doklad kvůli daňovému přiznání. Veškeré informace v přiloženém dokumentu.

Farní tábor
15.8.2020 - 22.8.2020

Společenství mladých tento rok opět organizuje letní farní tábor od 15.8.2020 do 22.8.2020. Pro zjištění zájmu prosím vyplňte předběžnou přihlášku. V odkazu níže naleznete kontakt na vedoucí a další podrobnosti.

Více informací

Odkazy na bohoslužby na internetu
Každá neděle

Využijte nabídky přenosu nedělních bohoslužeb na těchto odkazech: Mše onlineTV Noe - RozpisTV Noe - nedělní mše v 10:30hod. a 18:00 hodRadio Proglas - Nedělní mše v 9:00hod. a 19:30hod.

Další odkazy na církevní stránky naleznete v odkazu níže.

Více informací

Pandemie koronaviru COVID-19
12.3.2020 14:00

Do odvolání se ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

Ježíše Krista je možné v těchto případech přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě.

Více informací

Farní poutě
duben - květen

Do Polska na mariánská poutní místa Čenstochová, Starý Licheň a Křešovice se uskuteční ve dnech 30. dubna až 3. května 2020. Přihlášky jsou na stolečku pod kůrem. Cena 2800 Kč zahrnuje cestu autobusem, noclehy, stravu a vstupné. Poutí chceme společně vstoupit do májového měsíce pod ochranou Panny Marie.

Setkávání po druhé mši svaté ve farní klubovně - Farní kavárna
Neděle po druhé mši
Všechny vás zveme na setkávání po druhé mši svaté do farní klubovny na společné posezení a děti na hraní her. Vice se dozvíte od Milana Císaře.

Zkoušky chrámového sboru
Pondělí v 19 hod.
Po krátké přestávce začaly opět pravidelné zkoušky chrámového sboru. A to vždy v Po v 19 hod na faře anebo v kostele. Rádi mezi námi uvítáme nové zpěváky.

Opravy a zvelebování naší fary
Každou třetí neděli v měsíci bude sbírka na tento účel. Děkujeme všem dobrodincům za Vaše dary.

Archiv aktualit