Požehnaný den

Vítáme vás na webových stránkách, které vám přiblíží naši farnost. Společně s námi můžete sdílet aktuální události ve farnosti. Nejen starosti, které nás trápí, ale především radosti, které nás těší..

25.9 Pěší pouť na Vranov

Více fotografií

Pořad bohoslužeb

Od 2.10.2022 do 9.10.2022

Zde naleznete aktuální rozpis bohoslužeb (ohlášky).

Oznámení

Příležitost ke sv. zpovědi v Kuřimi je ve čtvrtek půl hodiny přede mší sv. a po mši sv. podle potřeby, v M. Knínicích v neděli po mši sv. podle potřeby.

Pro žáky 6. až 9. třídy kromě výuky náboženství ve středu 15.30 – 16.30 je otevřena na faře ještě další výuková skupina ve čtvrtek 15.00 –16.00 (aby mohli chodit do náboženství i ti, kdo ve středu mají jiné povinnosti).

Život farnosti

Fotografie

Nové fotogalerie s událostmi farnosti naleznete zde.

Aktuální číslo Petrklíče

K prohlédnutí a ke stažení zde.

Více informací

Virtuální prohlídka

Pro Noc kostelů (28.5.2021) byla vytvořena virtuální prohlídka kostela sv. Maří Magdaleny v Kuřimi. Naleznete ji zde.

Aktuálně

Adorační den farnosti
12.10.2022 9:00 - 17.30

Ve středu 12. října od 9 hod do 17.30 bude v kuřimském kostele probíhat adorace. Rozpis adoračních stráží je po půl hodinách, prosíme, zapište si svůj čas adorace do sdílené tabulky nebo do archu pod kůrem. Adorace bude zakončena modlitbou sv. růžence a v 18 hod mší sv. se zpěvem chrámového sboru.

Setkávání mladých
Každá neděle 19-21 hod

Ve šk. roce 2022/23 se scházíme vždy v neděli od 19 do 21 hod. Rádi bychom pozvali všechny mladé mezi nás. Více se dozvíte na odkazu níže.

Misijní neděle
23.10.2022

23.10 proběhne 200. výročí Světového dne misií. Hlavním smyslem je zdůraznění důležitosti šíření víry a Kristova učení. Pro tento účel je možnost přispět finančně. Více v příloze níže.

Další aktuality

Pravidelné aktivity

Pozvání na dětské katecheze

Od září do června nabízíme pro děti nedělní katecheze.

Každou nedělní mši v 9.30 po evangeliu děti odchází společně s katechetou do oratoře. Po homílii se vrací opět do lavic, ke svým rodičům. Katecheze si klade za cíl dětem přiblížit slavení mše svaté, vysvětlit jim čtení, evangelium. Měla by být povzbuzením pro děti, aby pro ně nedělní mše nebyla nutné zlo a začaly se do kostela těšit. Na všechny děti (mladší mohou přijít v doprovodu rodičů) se těší katecheté.

Více informací

Výuka náboženství na kuřimských školách

Aktuální rozvrh výuky náboženství naleznete zde. Prosíme rodiče, aby děti z náboženství, v případě absence, písemně omlouvali hned následující hodinu, ne formou sms. Sms je informace pro vyučujícího, že nebudou ve výuce, ale dokládat k výkazům se musí písemné omluvenky.

Více informací

Kalendář

Aktuální události, bohoslužby, důležité změny

Větší kalendář