Požehnané odpoledne

Vítáme vás na webových stránkách, které vám přiblíží naši farnost. Společně s námi můžete sdílet aktuální události ve farnosti. Nejen starosti, které nás trápí, ale především radosti, které nás těší..

Pořad bohoslužeb

Od 17.1.2021 do 24.1.2021

Zde naleznete aktuální rozpis bohoslužeb (ohlášky).

Oznámení

Svaté přijímání se o nedělích bude podávat i mimo mši sv. – v Kuřimi 9.009.25, v Moravských Knínicích 11.4512.00. V ostatní dny příležitost k přijetí eucharistie bude čtvrt hodiny po mši svaté.

Příležitost ke sv. zpovědi je:
– ve čtvrtek 21. 1. od 17.30 do 18 hod
– v sobotu 23. ledna od 7.30 do 8 hod a pak také po mši sv. podle potřeby

Pokud chcete nechat v našem kostele sloužit mši svatou na zvláštní potřebu či úmysl, je nutné termín pro odsloužení této intence dohodnout přímo v kostele v sakristii, a to před nebo po skončení kterékoli bohoslužby.

Intence se zadávají vždy od začátku doby adventní až do konce příslušného liturgického roku. Je třeba počítat s tím, že termíny mší sv. mohou být rezervovány i více měsíců dopředu. Odsloužení mše sv. na zadanou intenci je spojeno s dobrovolným darem knězi, který mši sv. sloužil. Doporučuje se, aby ten, kdo intenci zadal (pokud možno také s osobami, kterých se to týká), se této mše sv. zúčastnil. Dar celebrujícímu knězi je výrazem vděčnosti a osobní oběti dárce.

Život farnosti

Fotografie

Nové fotogalerie s událostmi farnosti naleznete zde.

Aktuální číslo Petrklíče

K prohlédnutí a ke stažení zde.

Více informací

Aktuálně

Farní tábor 2021
14.8 - 21.8
Vážení rodiče, chtěli bychom Vás informovat o dalším ročníku farního tábora, který proběhne v srpnu, opět organizovaný společenstvím mladých. Více v odkazu níže.
Tříkrálová sbírka
Leden

Letos se sbírka přesunula do on-line prostoru. Bude však také možnost přispět fyzicky do pokladničky na některém z vybraných míst v Kuřimi. Podrobné informace v dokumentu či v odkazu níže.

Aktuální omezení
leden

Počty účastníků bohoslužeb jsou sanitárními opatřeními výrazně sníženy (v současnosti 10 % kapacity kostela). Bohoslužby v Kuřimi se mohou zúčastnit jen ti, kdo budou mít rezervaci místa v tabulce zveřejněné na internetu (pro Knínice je tabulka na dveřích kostela).

Odkaz na tabulku byl rozeslán mailem celé skupině farníků. Pokud někdo další chce informace ze skupiny dostávat, ať se obrátí na Milana Císaře (milancisar@centrum.cz). Prosím, zapisujte se tak, aby se nás mohlo co nejvíce vystřídat a mohli přijít i ti, kteří se do kostela ještě nedostali. Pro ty, kdo mají zadanou intenci, jsou rezervována 2 místa (pokud by chtěli více míst, musí si je zapsat do tabulky).

Další aktuality

Pravidelné aktivity

Pozvání na dětské katecheze

Od září do června nabízíme pro děti nedělní katecheze.

Každou nedělní mši v 9.30 po evangeliu děti odchází společně s katechetou do oratoře. Po homílii se vrací opět do lavic, ke svým rodičům. Katecheze si klade za cíl dětem přiblížit slavení mše svaté, vysvětlit jim čtení, evangelium. Měla by být povzbuzením pro děti, aby pro ně nedělní mše nebyla nutné zlo a začaly se do kostela těšit. Na všechny děti (mladší mohou přijít v doprovodu rodičů) se těší katecheté.

Více informací

Výuka náboženství na kuřimských školách

Aktuální rozvrh výuky náboženství naleznete zde. Případné dotazy, náměty či připomínky ohledně výuky náboženství můžete sdělit vyučujícímu náboženství Hance Prokopové. Prosíme rodiče, aby děti z náboženství, v případě absence, písemně omlouvali hned následující hodinu, ne formou sms. Sms je informace pro vyučujícího, že nebudou ve výuce, ale dokládat k výkazům se musí písemné omluvenky.

Více informací

Kalendář

Aktuální události, bohoslužby, důležité změny

Větší kalendář