Požehnané ráno

Vítáme vás na webových stránkách, které vám přiblíží naši farnost. Společně s námi můžete sdílet aktuální události ve farnosti. Nejen starosti, které nás trápí, ale především radosti, které nás těší..

Pořad bohoslužeb

Od 24.9.2023 do 1.10.2023

Zde naleznete aktuální rozpis bohoslužeb (ohlášky).

Oznámení

Příležitost ke sv. zpovědi v Kuřimi je v pondělí a ve čtvrtek půl hodiny přede mší sv. a v M. Knínicích v pátek a v neděli po mši sv. podle potřeby.

Ve spolupráci se ZŠ DiviZna probíhá v úterky na faře dřevokutilský kroužek, a to 14:30 – 15:30 pro děti z 1. – 3. třídy, 15:30 – 16:30 pro děti z 2. – 5. třídy. Přihlášky přes email: info@skoladivizna.cz.

Upozorňujeme, že v neděli 8. října jsou hody v obci Česká, a z toho důvodu bude změna v časech bohoslužeb. V Kuřimi budou mše sv. v 8 hod a v 11 hod, v Moravských Knínicích v 9.30 hod.

Příprava na svátost biřmování začne 15. října v 17 hod na faře. Přihlášky jsou k dispozici pod kůrem. Svátost biřmování se doporučuje udělovat věřícím kolem věku, kdy dosáhli vlastního rozhodování (CIC, kán. 891), zpravidla od 14 let výše.

Volby do pastorační rady naší farnosti (PRF) proběhnou příští neděli (1. 10.) po každé mši svaté. Volit může každý člen farnosti starší 18 let. Máme 11 kandidátů: Císař Milan, Drahovská Anna, Fialová Eva, Helanová Romana, Jordanová Bára, Motyčka Marek, Planer Jakub, Planerová Veronika, Prokopová Hana, Ryšavá Eva a Sádlíková Lucie. Z těchto kandidátů volíme 4 členy do PRF.

Život farnosti

Fotografie

Nové fotogalerie s událostmi farnosti naleznete zde.

Aktuální číslo Petrklíče

K prohlédnutí a ke stažení zde.

Více informací

Virtuální prohlídka

Pro Noc kostelů (28.5.2021) byla vytvořena virtuální prohlídka kostela sv. Maří Magdaleny v Kuřimi. Naleznete ji zde.

Aktuálně

Hody v České
6 - 8.10.2023

Přijměte pozvání na hody do České, které se konají 6 - 8.10.2023. Podrobný program naleznete v příloze níže.

Setkávání mladých
Každá neděle v 19:00

Ve školním roce 2023/24 se setkáváme vždy v neděli od 19:00. Rádi bychom pozvali všechny mladé mezi nás. Více se dozvíte na odkazu níže.

Mariánské poutě
Září

Přijměte pozvání na mariánské poutě, které proběhnou v září. Veškeré informace naleznete v přílohách níže.

Další aktuality

Pravidelné aktivity

Pozvání na dětské katecheze

Od září do června nabízíme pro děti nedělní katecheze.

Každou nedělní mši v 9.30 po evangeliu děti odchází společně s katechetou do oratoře. Po homílii se vrací opět do lavic, ke svým rodičům. Katecheze si klade za cíl dětem přiblížit slavení mše svaté, vysvětlit jim čtení, evangelium. Měla by být povzbuzením pro děti, aby pro ně nedělní mše nebyla nutné zlo a začaly se do kostela těšit. Na všechny děti (mladší mohou přijít v doprovodu rodičů) se těší katecheté.

Více informací

Výuka náboženství na kuřimských školách

Aktuální rozvrh výuky náboženství naleznete zde. Prosíme rodiče, aby děti z náboženství, v případě absence, písemně omlouvali hned následující hodinu, ne formou sms. Sms je informace pro vyučujícího, že nebudou ve výuce, ale dokládat k výkazům se musí písemné omluvenky.

Více informací

Kalendář

Aktuální události, bohoslužby, důležité změny

Větší kalendář