Požehnané odpoledne

Vítáme vás na webových stránkách, které vám přiblíží naši farnost. Společně s námi můžete sdílet aktuální události ve farnosti. Nejen starosti, které nás trápí, ale především radosti, které nás těší..

Pořad bohoslužeb

Od 5.4.2020 do 12.4.2020

Zde naleznete aktuální rozpis bohoslužeb (ohlášky).

Oznámení

V nouzovém stavu jsou zrušeny všechny veřejné bohoslužby a setkání v kostele i na faře. Mše svaté na zadané úmysly jsou odslouženy v daném dni soukromě. Buďme ve spojení s Pánem Ježíšem a duchovně ho přijímejme do svého srdce touhou (např. podle Kancionálu, č. 042) a v Božím slově.

Pro sloužení mše svaté na určitý úmysl je možné kontaktovat duchovního správce zde (nejlépe v době od 16 do 18 hod).

Chci Vám všem popřát milostiplné a požehnané svátky velikonoční a hlubokou radost nad dílem spásy, které Pán Ježíš svým zmrtvýchvstáním zpečetil.

Život farnosti

Fotografie

Novou fotogalerii s událostmi farnosti naleznete zde.

Aktuální číslo Petrklíče

K prohlédnutí a ke stažení zde.

Více informací

Aktuálně

Odkazy na bohoslužby na internetu
Každá neděle

Využijte nabídky přenosu nedělních bohoslužeb na těchto odkazech: Mše onlineTV Noe - RozpisTV Noe - nedělní mše v 10:30hod. a 18:00 hodRadio Proglas - Nedělní mše v 9:00hod. a 19:30hod.

Další odkazy na církevní stránky naleznete v odkazu níže.

Více informací

Velikonoce 2020
Květná neděle - neděle Zmrtvýchvstání

Na Květnou neděli se budou světit kočičky, které naleznete na stolku před kostelem (od 9 do 18 hod). V rámci vycházky se můžete stavit a ratolest si vzít.

Kuřimská kabelová televize Kotva bude připravovat krátkou reportáž ze slavení velikonočních svátků.

Velikonoční zpověď – „zpověď touhy“

V nouzovém stavu je mimořádná možnost získat odpuštění hříchů, a to i smrtelných, dokonalou lítostí vycházející z lásky k Bohu milovanému nade všechno, vyjádřenou upřímnou žádostí o odpuštění (takovou, jakou je kajícník v této chvíli schopen projevit) a doprovázenou pevným předsevzetím jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné.

Další aktuality

Pravidelné aktivity

Pozvání na dětské katecheze

Od září do června nabízíme pro děti nedělní katecheze.

Každou nedělní mši v 9.30 po evangeliu děti odchází společně s katechetou do oratoře. Po homílii se vrací opět do lavic, ke svým rodičům. Katecheze si klade za cíl dětem přiblížit slavení mše svaté, vysvětlit jim čtení, evangelium. Měla by být povzbuzením pro děti, aby pro ně nedělní mše nebyla nutné zlo a začaly se do kostela těšit. Na všechny děti (mladší mohou přijít v doprovodu rodičů) se těší katecheté.

Více informací

Výuka náboženství na kuřimských školách

Aktuální rozvrh výuky náboženství naleznete zde. Případné dotazy, náměty či připomínky ohledně výuky náboženství můžete sdělit vyučujícímu náboženství Hance Prokopové. Prosíme rodiče, aby děti z náboženství, v případě absence, písemně omlouvali hned následující hodinu, ne formou sms. Sms je informace pro vyučujícího, že nebudou ve výuce, ale dokládat k výkazům se musí písemné omluvenky.

Více informací

Kalendář

Aktuální události, bohoslužby, důležité změny

Větší kalendář