Pořad bohoslužeb

Mimořádné změny naleznete v aktualitách.

ROZPIS BOHOSLUŽEB V CHRÁMU PÁNĚ SV. MAŘÍ MAGDALENY V KUŘIMI

pondělí8:00 mše svatá
čtvrtekletní období: 17:30 adorace 18:00 mše svatá
zimní období: 16:15 adorace 16:45 mše svatá
pátek16:45 mše svatá
sobota8:00 (pouze 1. sobota v měsíci)
neděle8:00 mše svatá
9:30 mše svatá s katechezí pro děti (během školního roku)

BOHOSLUŽBY V CHRÁMU PÁNĚ SV. MARKÉTY V MORAVSKÝCH KNÍNICÍCH

pátek18:00 mše svatá
neděle11:00 mše svatá

BOHOSLUŽBY V JINAČOVICÍCH

dle domluvy

Čekající lidi na autobus a nejen ty zveme po ranní mši sv. na teplý čaj do farní klubovny, abyste nemuseli stát na zastávce.
Půl hodiny před každou mší svatou je možnost přistoupit ke svátosti smíření.
Pravidelně v druhou neděli v měsíci bude udělována svátost křtu v 9:00 (mezi bohoslužbami)

Intence, nebo-li úmysly na konkrétní mši svatou si můžete nechávat psát po každé mši svaté. Intence mohou být např. poděkování za výročí manželství nebo smrti blízké i cizí osoby, prosba o zdraví a pomoc a o Boží požehnání, dále prosba o Boží pomoc v těžkých situacích a pomoc s prosbou o Ducha sv. Stále mějme na mysli, že je za co děkovat, ale i prosit. A mše svatá je nejlepší způsob, při které můžeme vložit svůj dar nebo prosbu na oltář. V den pohřbu mše svatá s intencí zůstane.