vítáme vás na webových stránkách, které vám přiblíží naši farnosti. Společně s námi můžete sdílet aktuální události ve farnosti nejen starosti, které nás trápí, ale především radosti, které nás těší.

Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb je od 19.5.2019 do 26.5.2019 v obvyklou dobu.
V pondělí, úterý a ve středu je mše v 8.00. V pátek je mše v 18.00 v Mor. Knínicích za pokoj a mír na Ukrajině.
V sobotu je mše v 6.30 v Předklášteří.
Podrobnosti jsou ZDE.

Sbírka příští neděle 26. 5. bude věnována na pomoc křesťanům na Blízkém Východě (viz list našich biskupů na nástěnce).
Příští neděli 26.5. se koná Den národnostních menšin. Od 14 hod bude bohatý program na kuřimském zámku, bude též zpřístupněna věž kuřimského kostela.

Aktuální oznámení

Hudba v kostele 2.6.2019 v 17.00 hod

Srdečně vás zveme na koncert s názvem Hudba v kostele. Koncert se bude konat v něděli 2. června v 17 hod v kostele sv. Marie Magdaleny v Kuřimi. V podání skvělého Brněnského ekumenického sboru zazní vokální díla renesančních a barokních skladatelů. Těsíme se na setkání s vámi! Program ZDE.

Farní tábor pro děti

Letos se uskuteční farní tábor pro děti v termínu 15.8 - 21.8. na faře v Ostrově u Macochy.
Předběžná přihláška, kontakty a podrobnosti naleznete na tomto odkaze

Setkávání po druhé mši svaté ve farní klubovně - FARNÍ KAVÁRNA

Všechny vás zveme na setkávání po druhé mši svaté do farní klubovny na společné posezení a děti na hraní her.
Více informací u Milana Císaře, podrobnosti jsou ZDE.

Areál Orla Kuřim - využívání pro farníky

Zveme všechny farníky v pátek odpoledne a v neděli dopoledne na ping-pong a další sportovní aktivity na orelském hřišti.
Více informací u Milana Císaře, podrobnosti jsou ZDE.

Zkoušky chrámového sboru

Po krátké přestávce začaly opět pravidelné zkoušky chrámového sboru. A to vždy v Po v 19 hod na faře anebo v kostele. Rádi mezi námi uvítáme nové zpěváky.

Opravy a zvelebování naší fary

Každou třetí neděli v měsíci bude sbírka na tento účel. Děkujeme všem dobrodincům za Vaše dary.

Pravidelné aktivity ve farnosti

Pozvání na dětské katecheze - každou nedělní mši o půl desáté

Od září do června nabízíme pro děti nedělní katecheze.
Každou nedělní mši v 9.30 po evangeliu děti odchází společně s katechetou do oratoře. Po homílii se vrací opět do lavic, ke svým rodičům. Katecheze si klade za cíl dětem přiblížit slavení mše svaté, vysvětlit jim čtení, evangelium. Měla by být povzbuzením pro děti, aby pro ně nedělní mše nebyla nutné zlo a začaly se do kostela těšit. Aby katecheze měly smysl a byly přínosem, dovolujeme si i vás požádat o spolupráci. Ta spočívá především v zájmu o to, co si vaše dítě z katechezí odnáší, jestli se mu tam líbí, zda má do příště splnit nějaký úkol-atd. Na všechny děti (mladší mohou přijít v doprovodu rodičů) se těší katecheté.


Výuka náboženství na kuřimských školách

Aktuální rozvrh výuky náboženství naleznete na těchto stránkách v sekci život farnosti - výuka náboženství. Případné dotazy, náměty či připomínky ohledně výuky náboženství můžete sdělit paní učitelce náboženství Hance Prokopové.
Prosím rodiče, aby děti z náboženství, v případě absence, písemně omlouvali hned následující hodinu, ne formou sms. Sms je informace pro vyučujícího, že nebudou ve výuce, ale dokládat k výkazům se musí písemné omluvenky.

Život farnosti

vloženo 17.02.2018 10:00

Fotografie

Nová fotogalerie ZDE.