vítáme vás na webových stránkách, které vám přiblíží naši farnosti. Společně s námi můžete sdílet aktuální události ve farnosti nejen starosti, které nás trápí, ale především radosti, které nás těší.

Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb je od 10.11.2019 do 17.11.2019 v obvyklou dobu, v úterý 12. 11. bude mše sv. v 18 hod.
Podrobnosti jsou ZDE.

V sobotu 16. listopadu a neděli 17. listopadu budou v Moravských Knínicích svatomartinské hody.

Příští neděli 17. listopadu bude sbírka na potřeby farnosti. V moravských Knínicích se dokončuje oprava krovu a střechy nad presbytářem kostela. Náklady odhadujeme na 600 000 Kč. Na faře v Kuřimi se dokončuje opěrná ohradní zeď, statické zajištění vjezdové brány a bude se pokračovat v úpravě nádvoří. Náklady odhadujeme na 700 000 Kč. Prosíme, pomozte nám s úhradou těchto výdajů. K darům na farní účet nebo do pokladny je možné si vyžádat potvrzení o daru.

Vyšlo podzimní číslo farního časopisu Petrklíč a je k dispozici na stolečku pod kůrem. Výrobní náklady činily 10 Kč na výtisk.

Při příležitosti výročí 30 let svobody pořádá naše farnost za podpory města Kuřim koncert vlídného písničkáře Pavla Helana v kostele sv. Maří Magdaleny v neděli 17. listopadu v 18hodin. Vstupné dobrovolné, jste srdečně zváni! Plakát je ZDE.

V lednu a únoru 2020 bude v našem děkanství probíhat evangelizační kurz Alfa. Setkání budou ve čtvrtky večer v Tišnově. Hledáme spolupracovníky do pořadatelského týmu. Kdo by mohl pomoct, přihlaste se prosím v sakristii.

Prosíme o pomoc s úklidem kostela. Mnozí z těch, kteří doposud tuto službu pro farnost věrně vykonávali, nemohou pro nemoc nebo stáří už dál úklid zastávat. Děkujeme jim za jejich mnohaletou péči o náš kostel a obracíme se na Vás, kteří byste mohli pomoci, abyste se přihlásili u paní Krčmové, nebo v sakristii. Úklid se provádí po skupinách podle rozpisu na jednotlivé týdny a je možné se domluvit, který den a případně i ve kterém týdnu se Vám to hodí.


Aktuální oznámení

Setkávání po druhé mši svaté ve farní klubovně - FARNÍ KAVÁRNA

Všechny vás zveme na setkávání po druhé mši svaté do farní klubovny na společné posezení a děti na hraní her.
Více informací u Milana Císaře, podrobnosti jsou ZDE.

Areál Orla Kuřim - využívání pro farníky

Zveme všechny farníky v pátek odpoledne a v neděli dopoledne na ping-pong a další sportovní aktivity na orelském hřišti.
Více informací u Milana Císaře, podrobnosti jsou ZDE.

Zkoušky chrámového sboru

Po krátké přestávce začaly opět pravidelné zkoušky chrámového sboru. A to vždy v Po v 19 hod na faře anebo v kostele. Rádi mezi námi uvítáme nové zpěváky.

Opravy a zvelebování naší fary

Každou třetí neděli v měsíci bude sbírka na tento účel. Děkujeme všem dobrodincům za Vaše dary.

Pravidelné aktivity ve farnosti

Pozvání na dětské katecheze - každou nedělní mši o půl desáté

Od září do června nabízíme pro děti nedělní katecheze.
Každou nedělní mši v 9.30 po evangeliu děti odchází společně s katechetou do oratoře. Po homílii se vrací opět do lavic, ke svým rodičům. Katecheze si klade za cíl dětem přiblížit slavení mše svaté, vysvětlit jim čtení, evangelium. Měla by být povzbuzením pro děti, aby pro ně nedělní mše nebyla nutné zlo a začaly se do kostela těšit. Aby katecheze měly smysl a byly přínosem, dovolujeme si i vás požádat o spolupráci. Ta spočívá především v zájmu o to, co si vaše dítě z katechezí odnáší, jestli se mu tam líbí, zda má do příště splnit nějaký úkol-atd. Na všechny děti (mladší mohou přijít v doprovodu rodičů) se těší katecheté.


Výuka náboženství na kuřimských školách

Aktuální rozvrh výuky náboženství naleznete na těchto stránkách v sekci život farnosti - výuka náboženství. Případné dotazy, náměty či připomínky ohledně výuky náboženství můžete sdělit paní učitelce náboženství Hance Prokopové.
Prosím rodiče, aby děti z náboženství, v případě absence, písemně omlouvali hned následující hodinu, ne formou sms. Sms je informace pro vyučujícího, že nebudou ve výuce, ale dokládat k výkazům se musí písemné omluvenky.

Život farnosti

vloženo 17.02.2018 10:00

Fotografie

Nová fotogalerie ZDE.