vítáme vás na webových stránkách, které vám přiblíží naši farnosti. Společně s námi můžete sdílet aktuální události ve farnosti nejen starosti, které nás trápí, ale především radosti, které nás těší.

Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb je od 9.12.2018 do 16.12.2018 v obvyklou dobu. Upozorňujeme na změnu doby čtvrteční mše svaté v zimním období bude již v 16.45. Ve středu je pohřeb pana Josefa Vituly v 14.00. Podrobnosti jsou ZDE.


V neděli 16. prosince se nám při mši sv. v 9.30 (11 hod) představí děti, které v tomto školním roce přistoupí k 1. sv. přijímání a budou dostávat posvěcené medailky.

Předvánoční zpovídání bude v Kuřimi již příští neděli (3. adventní) od 13 do 17 hod, a potom v neděli 23.12. (4. adventní) od 8 do 9.30 hod, také při adoracích ve čtvrtek 13. 12. V Moravských Knínicích v pátek 21. 12. od 18.30 podle potřeby, v sobotu 22. 12. od 8.30 podle potřeby a v neděli 23. 12. od 12 hod podle potřeby.

Aktuální oznámení

Betlémské světlo 23. 12.

V kostele pod kůrem je box na žádanky o betlémské světlo, skauti je budou roznášet odpoledne v neděli 23. 12. Pokud víte o někom, kdo by rád betlémské světlo dostal, vhoďte do schránky lístek s příslušnou adresou.

Tříkrálová sbírka 2019

19. ročník Tříkrálové sbírky se uskuteční od 1. do 14. ledna 2019.V Kuřimi se z organizačních důvodů nebude koledovat celých 14 dní, ale pouze od 1. do 6. ledna 2019, kdy bude sbírka uzavřena. Prosíme ty, kdo jsou ochotni zapojit se do Tříkrálové sbírky, ať se přihlásí u Hanky Prokopové. V neděli 6. ledna máme k dispozici hodně dětských pomocníků ze Základní školy Tyršova, ke kterým hledáme vedoucí skupinky. Kdo je ochoten pomoci jako vedoucí skupinky pro žáky školy, ať se též hlásí u Hanky Prokopové nebo Lídy Císařové.

Setkávání po druhé mši svaté ve farní klubovně - FARNÍ KAVÁRNA

Všechny vás zveme na setkávání po druhé mši svaté do farní klubovny na společné posezení a děti na hraní her.
Více informací u Milana Císaře, podrobnosti jsou ZDE.

Areál Orla Kuřim - využívání pro farníky

Zveme všechny farníky v pátek odpoledne a v neděli dopoledne na ping-pong a další sportovní aktivity na orelském hřišti.
Více informací u Milana Císaře, podrobnosti jsou ZDE.

Zkoušky chrámového sboru

Po krátké přestávce začaly opět pravidelné zkoušky chrámového sboru. A to vždy v Po v 19 hod na faře anebo v kostele. Rádi mezi námi uvítáme nové zpěváky.

Opravy a zvelebování naší fary

Každou třetí neděli v měsíci bude sbírka na tento účel. Děkujeme všem dobrodincům za Vaše dary.

Pravidelné aktivity ve farnosti

Pozvání na dětské katecheze - každou nedělní mši o půl desáté

Od září do června nabízíme pro děti nedělní katecheze.
Každou nedělní mši v 9.30 po evangeliu děti odchází společně s katechetou do oratoře. Po homílii se vrací opět do lavic, ke svým rodičům. Katecheze si klade za cíl dětem přiblížit slavení mše svaté, vysvětlit jim čtení, evangelium. Měla by být povzbuzením pro děti, aby pro ně nedělní mše nebyla nutné zlo a začaly se do kostela těšit. Aby katecheze měly smysl a byly přínosem, dovolujeme si i vás požádat o spolupráci. Ta spočívá především v zájmu o to, co si vaše dítě z katechezí odnáší, jestli se mu tam líbí, zda má do příště splnit nějaký úkol-atd. Na všechny děti (mladší mohou přijít v doprovodu rodičů) se těší katecheté.


Výuka náboženství na kuřimských školách

Aktuální rozvrh výuky náboženství naleznete na těchto stránkách v sekci život farnosti - výuka náboženství. Případné dotazy, náměty či připomínky ohledně výuky náboženství můžete sdělit paní učitelce náboženství Hance Prokopové.
Prosím rodiče, aby děti z náboženství, v případě absence, písemně omlouvali hned následující hodinu, ne formou sms. Sms je informace pro vyučujícího, že nebudou ve výuce, ale dokládat k výkazům se musí písemné omluvenky.

Život farnosti

vloženo 17.02.2018 10:00

Fotografie

Nová fotogalerie ZDE.