vítáme vás na webových stránkách, které vám přiblíží naši farnosti. Společně s námi můžete sdílet aktuální události ve farnosti nejen starosti, které nás trápí, ale především radosti, které nás těší.

Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb je od 6.10.2019 do 13.10.2019 v obvyklou dobu.
Podrobnosti jsou ZDE.

V sobotu 12. 10. je adorační den naší farnosti. Využijte nabídku adorace a svátosti smíření k duchovní přípravě na oslavu jubileí naší farnosti (7.00 - 8.00 a od 21.00).
Svatební ohlášky: Dne 11. října hodlají v Kuřimi uzavřít manželství snoubenci Ing. Martin Urubek, nar. 13. 3. 1981 Vsetín, bydl. Kuřim, a Ing. Renáta Zrůstová, nar. 2. 5. 1981 Kolín, bydl. Kuřim. Kdo by věděl o překážce bránící uzavření tohoto sňatku, ať to ohlásí na faře.
Přihlášky do náboženství jsou k dispozici v sakristii a na webových stránkách farnosti. Přihlášku naleznete ZDE.

Aktuální oznámení

13. října 2019 - koncert Ať svoboda zní

Příští neděli 13. října 2019, kdy oslavíme výročí 200 let od postavení kuřimské fary a současně 130 roků od posvěcení kostela sv. Maří Magdaleny po jeho přestavbě do současné podoby. V 18 hod bude v kuřimském kostele koncert duchovní hudby „Ať svoboda zní“. Vystoupí sbory DNA – Dej Nám Akord, X-tet (z Jindřichova Hradce) a Joyful Noise (z Brna).
Plakát je ZDE.

Setkávání po druhé mši svaté ve farní klubovně - FARNÍ KAVÁRNA

Všechny vás zveme na setkávání po druhé mši svaté do farní klubovny na společné posezení a děti na hraní her.
Více informací u Milana Císaře, podrobnosti jsou ZDE.

Areál Orla Kuřim - využívání pro farníky

Zveme všechny farníky v pátek odpoledne a v neděli dopoledne na ping-pong a další sportovní aktivity na orelském hřišti.
Více informací u Milana Císaře, podrobnosti jsou ZDE.

Zkoušky chrámového sboru

Po krátké přestávce začaly opět pravidelné zkoušky chrámového sboru. A to vždy v Po v 19 hod na faře anebo v kostele. Rádi mezi námi uvítáme nové zpěváky.

Opravy a zvelebování naší fary

Každou třetí neděli v měsíci bude sbírka na tento účel. Děkujeme všem dobrodincům za Vaše dary.

Pravidelné aktivity ve farnosti

Pozvání na dětské katecheze - každou nedělní mši o půl desáté

Od září do června nabízíme pro děti nedělní katecheze.
Každou nedělní mši v 9.30 po evangeliu děti odchází společně s katechetou do oratoře. Po homílii se vrací opět do lavic, ke svým rodičům. Katecheze si klade za cíl dětem přiblížit slavení mše svaté, vysvětlit jim čtení, evangelium. Měla by být povzbuzením pro děti, aby pro ně nedělní mše nebyla nutné zlo a začaly se do kostela těšit. Aby katecheze měly smysl a byly přínosem, dovolujeme si i vás požádat o spolupráci. Ta spočívá především v zájmu o to, co si vaše dítě z katechezí odnáší, jestli se mu tam líbí, zda má do příště splnit nějaký úkol-atd. Na všechny děti (mladší mohou přijít v doprovodu rodičů) se těší katecheté.


Výuka náboženství na kuřimských školách

Aktuální rozvrh výuky náboženství naleznete na těchto stránkách v sekci život farnosti - výuka náboženství. Případné dotazy, náměty či připomínky ohledně výuky náboženství můžete sdělit paní učitelce náboženství Hance Prokopové.
Prosím rodiče, aby děti z náboženství, v případě absence, písemně omlouvali hned následující hodinu, ne formou sms. Sms je informace pro vyučujícího, že nebudou ve výuce, ale dokládat k výkazům se musí písemné omluvenky.

Život farnosti

vloženo 17.02.2018 10:00

Fotografie

Nová fotogalerie ZDE.