vítáme vás na webových stránkách, které vám přiblíží naši farnosti. Společně s námi můžete sdílet aktuální události ve farnosti nejen starosti, které nás trápí, ale především radosti, které nás těší.

Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb je od 14.4.2019 do 22.4.2019 do středy v obvyklou dobu.
Ve středu je pohřeb pana Aleše Horáka - mše v 14.00.
Mše v tridiu jsou takto: Zelený čtvrtek 18.00, Velký pátek 18.00, Bílá sobota 20.00.
Podrobnosti jsou ZDE.
Velikonoční pořad obřadů je ZDE.

Na Bílou sobotu v 9 hod ve farní klubovně je pletení žil pro kluky a chlapy. Pokud možno, doneste si vlastní pruty.
V neděli Zmrtvýchvstání Páně se při všech bohoslužbách budou světit velikonoční pokrmy. Sbírka o Velikonocích je určena na potřeby farnosti a opravy fary.
Ministranti budou mít přípravy na velikonoce takto: Zelený čtvrtek a Velký pátek v 17 hodin a na Bílou sobotu v 10 hodin.

Aktuální oznámení

Farní tábor pro děti

Letos se uskuteční farní tábor pro děti v termínu 15.8 - 21.8. na faře v Ostrově u Macochy.
Předběžná přihláška, kontakty a podrobnosti naleznete na tomto odkaze

Duchovní obnova s P. Janem Hanákem

Na sobotu 30. března připravujeme v naší farnosti duchovní obnovu. Tématem o modlitbě nás bude provázet P. Jan Hanák, farář v Bohdalicích. V pátek před tím, 29. března bude v Tišnově od 18 hod. adorační noc nazvaná „24 hodin pro Pána“. Oba dny se bude zpovídat. Zpovídá se rovněž v pondělí a čtvrtek půl hodiny přede mší svatou, v Moravských Knínicích v pátek po mši svaté.

Setkávání po druhé mši svaté ve farní klubovně - FARNÍ KAVÁRNA

Všechny vás zveme na setkávání po druhé mši svaté do farní klubovny na společné posezení a děti na hraní her.
Více informací u Milana Císaře, podrobnosti jsou ZDE.

Areál Orla Kuřim - využívání pro farníky

Zveme všechny farníky v pátek odpoledne a v neděli dopoledne na ping-pong a další sportovní aktivity na orelském hřišti.
Více informací u Milana Císaře, podrobnosti jsou ZDE.

Zkoušky chrámového sboru

Po krátké přestávce začaly opět pravidelné zkoušky chrámového sboru. A to vždy v Po v 19 hod na faře anebo v kostele. Rádi mezi námi uvítáme nové zpěváky.

Opravy a zvelebování naší fary

Každou třetí neděli v měsíci bude sbírka na tento účel. Děkujeme všem dobrodincům za Vaše dary.

Pravidelné aktivity ve farnosti

Pozvání na dětské katecheze - každou nedělní mši o půl desáté

Od září do června nabízíme pro děti nedělní katecheze.
Každou nedělní mši v 9.30 po evangeliu děti odchází společně s katechetou do oratoře. Po homílii se vrací opět do lavic, ke svým rodičům. Katecheze si klade za cíl dětem přiblížit slavení mše svaté, vysvětlit jim čtení, evangelium. Měla by být povzbuzením pro děti, aby pro ně nedělní mše nebyla nutné zlo a začaly se do kostela těšit. Aby katecheze měly smysl a byly přínosem, dovolujeme si i vás požádat o spolupráci. Ta spočívá především v zájmu o to, co si vaše dítě z katechezí odnáší, jestli se mu tam líbí, zda má do příště splnit nějaký úkol-atd. Na všechny děti (mladší mohou přijít v doprovodu rodičů) se těší katecheté.


Výuka náboženství na kuřimských školách

Aktuální rozvrh výuky náboženství naleznete na těchto stránkách v sekci život farnosti - výuka náboženství. Případné dotazy, náměty či připomínky ohledně výuky náboženství můžete sdělit paní učitelce náboženství Hance Prokopové.
Prosím rodiče, aby děti z náboženství, v případě absence, písemně omlouvali hned následující hodinu, ne formou sms. Sms je informace pro vyučujícího, že nebudou ve výuce, ale dokládat k výkazům se musí písemné omluvenky.

Život farnosti

vloženo 17.02.2018 10:00

Fotografie

Nová fotogalerie ZDE.