Pravidelné katecheze pro děti

Krátké adventní příběhy

Zatím se nemůžeme ve větším počtu setkávat při slavení nedělních mší. Pokud ale také chcete s Marií a Josefem putovat z Nazareta do Betléma, budeme rádi, když se k nám připojíte.

Každou adventní neděli bude pro vás na těchto stránkách připravený nový příběh, ve kterém se posuneme vždy o kousek blíže k Betlému. Kromě povídání se můžete těšit také na jiná malá překvapení. Těšíme se na setkání Jana, Eva, Anička.

2. neděle adventní

Milé děti, svatého Mikuláše už jistě všichni znáte. Když se řekne "svatý Mikuláš," každý si jistě vybaví muže s bílými vousy, biskupskou mitrou, berlou a dlouhým pláštěm, jak rozdává dárky dětem. Je jedním z nejznámějších a nejoblíbenějších svatých.

Svatý Mikuláš byl biskupem ve městě Myra. Přesto, že žil už před dávnými časy, může být svou každodenní laskavostí, dobrotou a štědrostí vzorem také nám všem. Jeho příklad nás učí nehledět jen na sebe a svá přání, ale vidět kolem sebe také lidi slabší, nemocné, osamělé, lidi v nouzi, zkrátka ty, kteří potřebují pomoc.

Svatý Mikuláš má svátek v neděli 6. prosince. Některé z vás ale možná navštíví už v sobotu večer ve vašich domovech. Zazpíváte mu písničku, možná povíte básničku a svatý Mikuláš vás jistě odmění nějakou drobností.

Věřím, že vás jeho návštěva i dáreček potěší. Také vy se můžete stát na chvíli takovým Mikulášem. Stačí někoho ze svého okolí potěšit. Zkusíte to?

Pokud budete mít náladu, nabízíme ještě pár aktivit, ve kterých sv. Mikuláše lépe poznáte.

Mladší děti

Legenda o sv. Mikulášovi (převzato ze stánek www.deti.vira.cz)

Starší děti

Dopis k zamyšlení (převzato z aktuálního čísla časopisu DUHA)

Písnička (převzato z aktuálního čísla časopisu DUHA)

Zde nabízíme odkaz na pěkný pořad České televize o postavě svatého Mikuláše a tradicích, které jsou se slavením jeho svátku spojené: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400001-mikulas/.

1. neděle adventní

Úkol pro tento týden: prohlédni si adventní kalendář. Můžeš si jej nechat vytisknout. Kalendář můžeš mít barevný, ale najdeš zde i verzi k vymalování. Podaří se ti během týdne splnit některý z úkolů, který je v kalendáři pro tebe připravený?

Poslechni si adventní příběh:

Zamyslete se nyní chvíli nad těmito otázkami

Milí rodičové a prarodičové a všichni ostatní, kteří máte při nedělní bohoslužbě vlastní děti nebo děti od sousedů, či úplně cizí vedle sebe v lavici, na klíně…

  • Jsou tam tyto ratolesti hodné?
  • Sedí v klidu, dávají pozor celou mši?
  • Nic je nedokáže rozptýlit?
  • Nezlobí a neposednost je jim cizí?
  • Neptají se: "Mami (taťko, babi, dědo), kdy už bude konec?"
  • Rozumí všemu, co se děje u oltáře během mše svaté?

Pokud jste na všechny výše uvedené otázky odpověděli kladně, tak nezbývá než vám gratulovat k zázračnému dítěti. Vy ostatní, však nezoufejte a čtěte dál.

Od září roku 2007 probíhají nedělní mše v 9.30 s katechezí pro děti

Co to znamená? Po evangeliu děti odejdou společně s katechetkou do oratoře. Tady se snažíme dětem přiblížit slavení mše svaté, vysvětlit jim čtení, evangelium. Po přinesení darů k oltáři se vrátí zpět do lavic.

Věříme, že se nám podaří děti vést tak, aby jejich víra byla znamením ochoty, lásky, úcty a pomoci druhým a staly tak dobrým příkladem pro ostatní. Povzbudit je, aby pro ně nedělní mše nebyla nutné zlo a začaly se do kostela těšit.

Aby katecheze měly smysl, byly přínosem, dovolujeme si i vás požádat o spolupráci. Ta spočívá především v zájmu o to, co si vaše dítě z katechezích odnáší, jestli se mu tam líbí, zda má do příště splnit nějaký úkol…

Na všechny děti ve věku od tří let (i mladší, pokud přijdou v doprovodu rodiče) se těší katecheté.

Fotografie