Archiv starších čísel Petrklíče

Formát

Jednotlivá čísla jsou uložena ve formátu .PDF

Archiv časopisu
Název Rok Vydání Ročník Akce

Poznámka k formátu .PDF
Formát PDF slouží k ukládání dokumentů nezávisle na používaném programovém nebo technickém vybavení. Soubor typu PDF může obsahovat text, grafy i obrázky. Tento formát zajišťuje, že se libovolný dokument na všech zařízeních zobrazí stejně. K prohlížení těchto souborů budete potřebovat prohlížeč PDF, např. Adobe Acrobat Reader.