Archiv aktualit

Katolický týdeník
29.3.2020

Vzhledem k nouzovému stavu a stížené distribuci v různých místech ČR a zahraničí je dočasně k dispozici Katolický týdeník zdarma. Můžete si jej stáhnout v pdf zde.

Iniciativy papeže Františka v souvislosti s pandemií
22.3.2020

Všechny vyzývám, aby se - několikrát denně - ale všichni společně ve středu, 25. března, v poledne, pomodlili všichni zároveň Otče náš. V den, kdy si mnozí křesťané připomínají, že bylo Panně Marii zvěstováno Vtělení Slova, kéž Pán vyslyší jednomyslnou modlitbu všech svých učedníků, kteří se připravují na oslavu vítězství Zmrtvýchvstalého Krista.

S tímtéž úmyslem budu v pátek 27. března v 18 hodin předsedat modlitebnímu zastavení na nádvoří před bazilikou sv. Petra s prázdným náměstím. Všechny už nyní zvu k duchovní účasti pomocí komunikačních prostředků. Budeme naslouchat Božímu Slovu, vzneseme svoji úpěnlivou prosbu a budeme adorovat Nejsvětější svátost, kterou na závěr udělím požehnání Urbi et Orbi, spojené s příležitostí obdržet plnomocné odpustky.

Toto bude také mimořádně vysílat TV Noe.

Postní duchovní obnova
21.3.2020 13.00

Srdečně vás zveme 21.3 ve 13:00 v kostele sv. Maří Magdaleny v Kuřimi na duchovní obnovu na téma Zpytování svědomí. Hostem bude Michael Macek.

Kurz Alfa v Tišnově
1/2020 - 2/2020
V lednu a únoru 2020 v našem děkanství probíhá evangelizační kurz Alfa. Setkání jsou ve čtvrtky večer v Tišnově.

Postní zpovídání

Proběhne ve středu 27.2, v sobotu 29.2, v neděli 1.3 vždy v 7:30 před mší svatou a v pátek 28.2 v 18:30 po mši svatéVyužijte této příležitosti ke svátosti smíření.

Valentinská pouť
14. 2. 2020 17:00

Proběhne v pátek 14. 2. od 17.00 v kostele sv. Michala na Dominikánském náměstí v Brně.

On je živý
7.2 - 9.2.2020 Trenčín

Zveme mladé na setkání On je živý, které proběhne od pátku 7. února do neděle 9. února v Trenčíně na Slovensku.

Více informací

Areál Orla Kuřim - využívání pro farníky
Pátek a neděle

Zveme všechny farníky v pátek odpoledne a v neděli dopoledne na ping-pong a další sportovní aktivity na orelském hřišti.

Třikrálová sbírka
1.1.2020 - 14.1.2020
Jubilejní 20. ročník tříkrálové sbírky. Sháníme dobrovolníky (starší 15 let), kteří by vedli koledující skupinky. Podrobnější informace naleznete níže a u Aničky Drahovské.

Více informací

Tříkrálový průvod
6.1.2020

6. ledna odpoledne proběhne v Tišnově tříkrálový průvod.

Rybova mše vánoční
29.12.2019

Záznam společného koncertu kuřimského, čebínského a drásovského chrámového sboru - J.J. Ryba - Česká mše vánoční z drásovského kostela Povýšení sv. kříže.

Zpívání ZŠ DiviZna
26.12.2019 16:30
Přijměte pozvání k vánočnímu zpívání 26.12.2019 v 16:30 v kostele sv. Maří Magdaleny.

Zpět na aktuality